GENEL BİLGİLER

Aidat-Kayıt Ücretleri

Kayıt ücretleri ve yıllık oda aidatları 01/01/2019 -31/12/2019 dönemini kapsayacak uygulama esasları, ilgili yönetmelik hükümlerine göre konfederasyonumuzca belirlenmiş olup ;

2019 YILI YILLIK ODA AİDAT TUTARLARI
Erkek üyeler için : 330 TL
Kadın, engelli, gazi, gazi ve şehit yakını üyeler için : 286 TL

2019 YILI ODA KAYIT BELGESİ ÜCRETİ
Erkek üyeler için : 30 TL
Kadın, engelli, gazi, gazi ve şehit yakını üyeler için : 26 TL

olarak belirlenmiş olup 2019 yılı oda aidatı 1. taksit son ödeme günü 30/04/2019, 2. taksit son ödeme günü 31/10/2019´ dur.  Bilgilerinize.